Tag Archives: тең укуктуулук

Айыл өкмөттөрдүн тең укуктуулукту жүзөгө ашыруудагы мааниси

Адамзат үй-бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүнө мүнөздүү нарк-касиетти жанаалардын  тең жана ажырагыс укуктары эркиндиктин,  адилеттүүлүктүн жана жалпы тынчтыктын негизи болуп саналат. Адам укуктарын  этибарга  албоо жана жек көрүү адамзаттын абийиринжийиркенткен жырткычтык актыларга алып келгендигин билебиз. Адам акыркы арга катары зомбулукка жана эзүүгө каршы көтөрүлүп чы-гууга  аргасыз  болбошун камсыз кылуу максатында адам укугу анын ичинде эреюкектардин жана аялдардын мыйзам күчүменен корголушу зарыл экендигин көңүлгө алышыбыз керек.

      Аялдардын жана эркектердин укуктарын ишке ашырууда айыл окмоттордун орду Суусамыр фм

Continue reading