Monthly Archives: Май 2017

Суусамыр: “Акыл ордо” интеллектуалдык долбоорунун финалы болуп өттү

20-майда Суусамыр айылында 5 мектептин окуучуларынын арасында өткөрүлүп жаткан         “Акыл ордо”  интеллектуалдык долбоорунун  финалы болуп өттү.

Continue reading

Кен  казуунун Суусамырдын экологиясына  таасири

Тоо Ашуу ашуусун ашкандан кийин Бишкек-Ош жолунда тоонун бетинде жайгашкан Кара- Булак алтын кени бар. Бул жерде 2 жылдан бери «Элко –Сервис» компаниясы кен казуу менен алектенип келет. Казылган кен,  тоо башынан агып келген сууга чайкалып, анан ылдый айылды көздөй агып тушуп, Көкө- Мерен суусуна кошулат.

Continue reading

Суусамыр жайыттары деградацияга учуроодо

“Деградация деген-бул чөп тутумунун бузулушу.Деградациянын келип чыгуусу малдын көп жайылышынан болот.Башкача айтканда 1г жерге канча мал жайылышы керек жана канча убакыт. Бул оптималдуу жүктөм деп аталат.Биз ушул норманы сактабагандыктын эсебинен жайыттардын бузулушуна тактап айтканда деградацияга учуратат. ”

Continue reading

Жайыттарды туруктуу башкаруудагы электрондук жайыт комитетинин ролу чоң

Суусамыр өрөөнүнүн жалпы аянты 472 миң гектарды  түзөт. Суусамырда бардык сезондо колдонулуучу жайыттын түрлөрү бар.

Continue reading